Základní údaje

 

Název organizace: Mateřská škola Písečné, příspěvková organizace

Adresa:   Písečné 30, 378 72 Písečné nad Dýjí, okr. Jindřichův Hradec

Telefon:  384 492 053, 725 534 098

Dat. schr.: c3ww2ds

E-mail:  mspisecne@volny.cz     

Webové stránky: https://www.ms-pisecne.cz/  

IČO:   75001004

 

 

Zřízení příspěvkové organizace: 1. 1. 2003

Příspěvková organizace sdružuje: mateřskou školu a školní jídelnu

Kapacita MŠ:  25 dětí

Počet tříd:

Zřizovatel MŠ: obec Písečné

 

Provozní doba:  od 6. 30 hod. do 15. 30 hod.   

 

Personální obsazení:

  • ředitelka MŠ    - Mgr. Danuše Ganzwohl
  • učitelka           - Bc. Michaela Bařinková
  • učitelka           - Iveta Trávníčková
  • asist.pedag.    - Iveta Trávníčková
  • účetní             - Jitka Tesařová
  • školnice          - Pavla Poláčková
  • vedoucí ŠJ      - Bc. Michaela Bařinková
  • kuchařka         - Pavla Poláčková


 

 

Kontakt

Mateřská škola Písečné příspěvková organizace Písečné 30
378 72 Písečné
okr. Jindřichův Hradec

Dat. schr.: c3ww2ds

IČO: 75001004
tel. č. 384 492 053
mobil: 725 534 098
mspisecne@volny.cz