DOTACE SZIF

 

Dne 8. 2. 2021 byla Mateřské škole Písečné schválená žádost v operačním programu - Program rozvoj venkova - PRV - 6. Výzva Mas Jemnicko.

Předmětem schválené žádosti je finanční dotace na projekt s názvem:

Školní zahrada MŠ Písečné“, za účelem pořízení herních prvků a výstavbu zahradního altánu. 

Žádost je registrována pod číslem: 20/006/19210/531/177/003178.

 

Součástí získané finanční dotace ve výši 499 125,00 Kč je 20% spoluúčast zřizovatele, a to ve výší 98 825,00 Kč

 

Termín realizace: březen 2021 - srpen 2021.

 

Kontakt

Mateřská škola Písečné příspěvková organizace Písečné 30
378 72 Písečné
okr. Jindřichův Hradec

Dat. schr.: c3ww2ds

IČO: 75001004
tel. č. 384 492 053
mobil: 725 534 098
mspisecne@volny.cz