AKCE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/22

 

Moderní technologie v naší MŠ

Mateřská škola nově zahájila výuky pomocí moderních technologií. Interaktivní pomůcky, v našem případě tablety a interaktivní panel, nabízí osvojování nových dovedností zajímavější a zábavnější formou. Nové metody práce významně podporují přirozený rozvoj paměti, logického myšlení, postřehu, koncentrace pozornosti, vzájemné spolupráce a komunikační dovednosti.

 

 

Štrůdlování

K podzimu jednoznačně patří pečení jablečného štrůdlu. Ani tento rok jsme děti o tento zážitek neochudily. Děti se nejprve seznámily  se surovinami, které se při pečení používají. Poté se naučily válet těsto i správně štrůdl zavinout. Upečený štrůdl provoněl celou mateřskou školou a my jsme si na něm velice pochutnali.

 

 

 „Miminko se narodilo, přišli jsme mu přát“

V sobotu 25. 9. 2021 jsme společně s dětmi na obecním úřadě v Písečném přivítali svým zpěvem a básničkami devět nově narozených dětí. Svým vystoupením děti jistě potěšily nejen přítomné hosty, ale i jejich rodiče, jelikož jejich výkon dopadl na jedničku. Za velkého potlesku a se sladkou odměnou jsme se rozloučili se všemi přítomnými. Malým občánkům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojený život.

 

Projekt „Šrouby a matice“

Školní rok jsme odstartovali prvním z mnoha připravovaných projektů s názvem „Šrouby a matice“. Projekt dal dětem prostor najít si cestu a seznámit se s technicky náročnějšími konstruktivními hrami, vytvořit si vztah k manuálním činnostem a uvědomit si náročnost, důležitost a využitelnost těchto dovedností v praktickém životě. Připravené činnosti plné montování a šroubování si děti velmi užily. O konstruktivní stavebnice nyní projevují větší zájem.

 

Výlet do ZOO 

Na začátku měsíce jsme se vydali na půldenní výlet do zoologické zahrady v Jihlavě. Vyjeli jsme ráno a již samotná cesta autobusem byla pro děti zážitkem. V Zoo na nás čekala ošetřovatelka s připraveným programem, který dětem přiblížil chov morčátka. Po zajímavém vyprávění, plném různých úkolů a ukázky zvířátek jsme se vydali na průzkum jednotlivých pavilónů ZOO.Prožili jsme neskutečně krásný den mezi zvířátky. Unaveni, spokojeni, plni zážitků jsme se vrátili do školky a děti netrpělivě čekaly na rodiče, až jim o výletě budou vyprávět.

 

Návštěva předškoláků v MŠ a ZŠ Staré Hobzí

Ve středu 13. října se vypravili předškoláci z naší mateřské školky na návštěvu do Základní školy ve Starém Hobzí. Děti se do „velké školy“ velmi těšily a byly zvědavé, co je tam čeká. Hned po příchodu měly možnost si školu prohlédnout a nahlédnout do vyučování prvních ročníků. Poté se děti zapojily do připravených činností a pokusů, které si pro ně připravily starší školáci a paní učitelky. Nechyběla ani návštěva mateřské školy, kde se naše děti mohly aktivně zapojit do denního programu školky. Ve „velké škole“ se našim předškolákům velmi líbilo a mnozí z nich se už nemůžou dočkat, až se z nich stanouopravdoví školáci.

 

Projekt „Když se načančám“

V mateřské škole také proběhl další z projektů, který dětem přiblížil oblast polytechniky. Tentokrát projekt dětem pomocí her, pozorování a ukázky odborníka přiblížil šperkařské a drátenické řemeslo.  Děti tak měly možnost vyzkoušet si práci s drátkem a „načančat“ své maminky vlastnoručně vyrobeným šperkem, který pomocí kleštiček a vlastní fantazie vytvořily.

 

Dušičky

Den spojený s datem 2. 11. 2021 je odjakživa spojen se svátkem zesnulých, který známe pod názvem „Dušičky“. V MŠ jsme si tuto tradici připomněli pomocí krátkého vyprávěného příběhu, při němž si děti měly uvědomit, že vše má v našem životě nejen začátek, ale i konec. Stejně jako v loňském roce, tak i letos jsme se společně vydali v dopoledních hodinách na vycházku směr Nové sady, abychom navštívili zdejší hřbitov a rozsvícením svíčky uctili památku zesnulých.  

 

Dýňová stezka

Podzim je v naší školce tradičně spjat s lampionovým průvodem. Jemu vždy předchází zábavné odpoledne, které nabízí spoustu aktivit. Tak tomu bylo i v pátek 5. 11. 2021. Děti si mohly v doprovodu dospělé osoby projít „Dýňovou stezkou“, na které byly připravené různé disciplíny v podobě úkolů zaměřených na paměť, zručnost, kreativitu, přesnost a obratnost. Po jejich splnění pak na památku všichni účastníci obdrželi pamětní list a drobnou odměnu.

 

„150 hasiči, oheň rychle zasyčí“ …

je název projektu, který se uskutečnil ve středu 10. 11. 2021 ve spolupráci s dobrovolnými hasiči v hasičské zbrojnici v Písečném. Hasiči dětem připravili velmi poutavé dopoledne, kde se všichni účastníci mohli seznámit s povinnostmi a pracovní náplní hasičského sboru, ale měli možnost se dozvědět mnoho zajímavostí z historie této profese. Děti si mohly prohlédnout vybavení hasičského auta, sednout si do něj, vyzkoušet si hasičské oblečení, zkusit rozmotávat hadice apod. Akce se velice líbila. Dobrovolným hasičům patří velké poděkování nás všech. 

 

Svatý Martin

Ani letos nám sv. Martin sněhovou nadílku sice nepřivezl, přesto jsme si tento den hezky užili. Nejdříve jsme si poslechli příběh „O sv. Martinovi“, který dětem vytvořil představu o tom, jak to tenkrát bylo. Poté jsme se znovu vžili do role sv. Martina a pomocí písničky, si „osedlali“ své koníky a vydali se „Po stopách bílého koně“.

 

Adventní čas - Mikuláš

Advent patří k nejkrásnějšímu období v roce. Z tohoto důvodu jsme se ho v MŠ snažili i my užívat plnými „doušky“. Vyzdobili jsme si školku, vyráběli dekorace, dárečky, přáníčka, poslouchali koledy aj. Začátkem měsíce prosince se ve třídě usídlila skupinka nezbedných čertíků. Jejich řádění přerušila až návštěva Mikuláše, čerta a anděla. Děti si tak v pátek 3. 12. od nich vyslechly, co se za celý rok píše o jejich chování v knize hříchů. Anděl po celou dobu dohlížel na čerta, aby děti příliš nevystrašil v okamžiku, kdy slibovaly, že se polepší. Na závěr jim všechny děti za obdarovaný balíček s dobrotami poděkovaly formou připraveného krátkého pásma básniček a písniček.

 

 Projekt "Máme rádi ovečky"

Dne 9. 12. 2021 probíhal v MŠ ve spolupráci s Městským muzeem v Dačicích  projekt pod názvem „Máme rádi ovečky“. Cílem tohoto projektu bylo dětem v té nejjednodušší formě přiblížit proces ručního zpracování vlny. Díky poutavému povídání a názorným ukázkám měli všichni možnost poznat samotný původ klubíčka vlny, a to od čištění surového ovčího rouna přes jeho praní, barvení, česání až k předení a zpracování vlněné příze, z které nakonec lze na zimu uplést např. teplé rukavice.

  

 

Vánoční tradice

Krásné adventní období nás provázelo seznamováním se s vánočními tradicemi. Našim zájmem bylo dětem přiblížit lidové zvyky a tradice tak, jak je znali již naši dávní předci. Krájeli jsme jablíčko a hledali v něm hvězdičku, pouštěli lodičky, děvčata házela střevíčkem, pekli cukroví a vyprávěli si o tom, jakým způsobem si dříve lidé zdobili stromečky.

 

Projekt „Vánoční dekorace“

Vyprávění o vánočních tradicích nás přímo vybízelo k uskutečnění dalšího projektu s názvem „Vánoční dekorace“. Ve spolupráci s paní Irenou Ihnatišínovou jsme se společně s dětmi pustili do výroby vánočních svícnů. V průběhu společně stráveného dopoledne tak děti získaly představu o tom, jak se dá z volně dostupných materiálů poměrně jednoduše vyrobit krásná voňavá dekorace. 

  

 

Vánoce se zvířátky

Během adventu bychom neměli opomenout na vánoční nadílku určenou pro lesní zvířátka. V zimě, když vše zamrzne a zapadá sněhem, hledají zvířátka v lese obtížně potravu. Rozhodli jsme se proto připravit zvířátkům malé překvapení. Vzali jsme košík s jablíčky, zelím, mrkví, kaštany a společně se vydali do lesa uspořádat jim „vánoční hostinu“. Veselé Vánoce zvířátka :).

 

Štědrý den v MŠ

Ani letos na děti v MŠ Ježíšek nezapomněl. Celý den se nesl ve svátečním duchu. Pro navození správné atmosféry jsme prostřeli sváteční tabuli, která po celý den nabízela domácí cukroví a podle tradice pod talířem skrytou rybí šupinku. Paní kuchařka v tento výjimečný den dětem k ranní svačině připravila vánočku s kakaem a k štědrovečernímu obědu uvařila rybí filé s bramborovou kaší. Během dopoledne jsme si chvíli krátili zpěvem koled, pouštěním skořápkových lodiček a netrpělivě čekali na zazvonění kouzelného zvonečku, abychom se mohli jít podívat k rozsvícenému vánočnímu stromečku, pod kterým Ježíšek zanechal pro všechny spoustu krásných dárečků.

 

Návštěva kostela v Nových Sadech

Poslední den před vánočními prázdninami jsme přijali pozvání panem farářem Karlem Janů na návštěvu do kostela svatého Oldřicha v Nových Sadech. Ten všem přítomným připravil nevšední zážitek v podobě prohlídky krásného kostelního betléma. Poutavým vyprávěním dětem přiblížil příběh z Betléma o narození Ježíška. Na rozloučenou jsme si všichni zazpívali vánoční koledy a popřáli krásné a požehnané Vánoce.

Kontakt

Mateřská škola Písečné příspěvková organizace Písečné 30
378 72 Písečné
okr. Jindřichův Hradec

Dat. schr.: c3ww2ds

IČO: 75001004
tel. č. 384 492 053
mobil: 725 534 098
mspisecne@volny.cz